Autobusi

Kategorijas apraksts:

D1 - mehāniskie transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai, kuros sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, pārsniedz astoņas vietas, bet nepārsniedz 16 vietas, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kg;

D - mehāniskie transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai, kuros sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, pārsniedz astoņas vietas, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kg;

D1E - D1 kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa pārsniedz 750 kg, ja šāda savienojuma pilna masa nepārsniedz 12000 kg un piekabes pilna masa nepārsniedz vilcēja pašmasu;

DE - D kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa pārsniedz 750 kg;

Kvalifikācijas prasības pretendentiem:

Prasības / Kategorija

B/D1

C1/D1

D1/D

C/D

Vecums, no kura drīkst kārtot eksāmenus CSDD, gadi

21

21

24

24

Teorētisko stundu skaits (45 min.)

40

30

40

30

Braukšanas stundu skaits (45 min.)

12

--

20

12

Mācību ilgums, nedēļās

3

3

3

2

„D” kategorija, jā ir iegūta „C” kategorija

Komplekts online, Euro

Komplekts filiālē, Euro

1. Teorija;

2. Reģistrācija autoskolā

3. Apmācības karte

4. Autoskolas eksāmens

5. [95] kods

48,00

 

49,00

 

Braukšanas nodarbības cena par akadēmisko stundu (45 min.)

Obligātas 12 stundas.

19,00

Medicīniskā komisija (MK)

21,00

Pirmās palidzības kursi (PMP)

29,00

Iespēja apmaksāt apmācību pa daļam;Maksājuma veidi:

  • Online komplekta cena spēkā, veicot komplekta bez braukšanas, apmaksu uzreiz.