Autoskola FORTŪNA

Autoskola 25911009

Traktortehnika 29998360

NVA 29996045

Apmaksāt mācību braukšanu

Traktortehnika

Izvēlēties mācību vietu:

Autoskolā „Fortūna” var iegūt jebkuras traktortehnikas vadītāja tiesības. Mācību ilgums traktoristu un ekskavatora kursos 3-4 nedēļas vakaros. Prakse traktoristu un ekskavatora kursos notiek Rāmavā, kur ir iespējas iepazīties ar dažādiem (10 veidu traktori un ekskavatori) traktoriem, to darbību un uzbūvi. Maksā par mācībām ietverta gan teorētiskā, gan praktiskā apmācība un traktoru un ekskavatoru izmantošana VTUA eksāmenos mūsu laukumā Rāmavā. Ja piesakāties apgūt uzreiz divas traktortehnikas kategorijas, tad otrās apguvei saņemat līdz 50% atlaidi (cenrādis 2 kategorijām). Pieteikties variet online vai ierodoties jebkurā autoskolas filiālē.

Traktortehnikas vadītāja apliecību kategorijām atbilst šādas traktortehnikas grupas:

1) TR1 — traktori, lauksaimniecības pašgājējmašīnas, komunālās mašīnas, universālās pašgājējmašīnas, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas ar pilnu masu līdz 7500 kilogramiem;

2) TR2 — visi traktori, lauksaimniecības pašgājējmašīnas, komunālās mašīnas, universālās pašgājējmašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas;

3) TR3 — meža mašīnas, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas;

4) TR4 — ceļu būves mašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas.

TR1 kategorija (traktors,univ.mašīna)

Komplekts online, Euro

Komplekts filiālē, Euro

1. Teorija;

2. Reģistrācija autoskolā

3. Mācību karte

4. Autoskolas eksāmens

 

 

30,00

 

 

50,00

 

Braukšanas nodarbības pēc normatīva regulējuma

148,00

 

Transports VTUA eksāmenā.

55,00

Medicīniskā komisija (MK)

21,00

Pirmās palidzības kursi (PMP)

29,00

 

TR2 kategorija 

Komplekts online, Euro

Komplekts filiālē, Euro

1. Teorija;

2. Reģistrācija autoskolā

3. Mācību karte

4. Autoskolas eksāmens

 

 

30,00

 

 

50,00

 

Braukšanas nodarbības pēc normatīva regulējuma.

198,00* (308,00)

*-Rīgā, Jūrmalā

Transports VTUA eksāmenā.

55,00

Medicīniskā komisija (MK)

21,00

Pirmās palidzības kursi (PMP)

29,00

 

TR3 vai TR4 kategorija 

Komplekts online, Euro

Komplekts filiālē, Euro

1. Teorija;

2. Reģistrācija autoskolā

3. Mācību karte

4. Autoskolas eksāmens

 

 

30,00

 

 

50,00

 

Braukšanas nodarbības pēc normatīva regulējuma.

308,00

 

Transports VTUA eksāmenā.

55,00

Medicīniskā komisija (MK)

21,00

Pirmās palidzības kursi (PMP)

29,00

 

Kategorija

Piedāvātie pakalpojumi

Komplekts online, Euro

Komplekts filiālē, Euro

2 TR

2 jebkuras TR kategorijas, piemēram TR2+TR3

438,00

498,00

VISI TR

VISAS TR kategorijas TR1,TR2,TR3,TR4

639,00

699,00

Nr.
p.k.

Mācību priekšmetu programmas nosaukums/
apjoms mācību stundās

Iegūstamā traktortehnikas vadītāja kategorija

TR1

TR2

TR3

TR4

1.

Traktortehnikas vispārējā uzbūve un ekspluatācijas pamati (5. pielikums)

34

34

13

39

2.

Ceļu satiksmes noteikumi un satiksmes drošība (6. pielikums)*

36

36

36

36

3.

Praktiskā apmācība (7. pielikums)

8,5

8,5

10

6

Kopā

78,5

78,5

85

55

Papildus piedāvājam papildus apmācību ar ekskavatoru vai frontālo iekrāvēju vai greideri: 200,00 EUR.

Maksājuma veidi:

Riteņtraktors - traktors, kura gaitas iekārta aprīkota ar pneimatiskajām riepām.

Traktors - mehāniskais transportlīdzeklis ar riteņu vai kāpurķēžu iekārtu, kura maksimālais projektētais ātrums nav mazāks par 6km/h, kura galvenā funkcija ir tā vilcējspēks un kurš ir konstruēts, lai vilktu, stumtu, vestu un darbinātu attiecīgas maināmas iekārtas, vai lai vilktu piekabes.

Kāpurķēžu traktors - traktors, kura gaitas iekārta aprīkota ar gumijotām vai metāliskām kāpurķēdēm.

Pašgājēja šasija - traktors, kura uzbūve paredzēta dažādu darba agregātu, ierīču uzmontēšanai vai uzkarināšanai.

Lauksaimniecības traktortehnika - vispārējas un universālas nozīmes lauksaimniecības pašgājējas mašīnas, kas konstruētas dažādu lauksaimniecības funkciju veikšanai un agregātu darbināšanai.

Graudaugu kombains - Pašgājēja mašīna graudaugu nopļaušanai, pacelšanai, graudu atdalīšanai, kulšanai, sadalīšanai, attīrīšanai, graudu pārvietošanai uz krātuvi un atdalīto pārpalikumu noguldīšanai uz zemes.

Lopbarības sagatavošanas traktortehnika - pašgājēja lauksaimniecības mašīna, kas vienā gājienā nopļauj un izkliedē uz lauka vai nopļauj, sasmalcina (vai saplacina) un savāc vai padod citā transportlīdzeklī lopbarību.

Tehnisko kultūru novākšanas traktortehnika - pašgājēja lauksaimniecības mašīna, kas tehniskās kultūras vienā gājienā izceļ no augsnes (vai noplūc un nogulda uz lauka), attīra no piemaisījumiem un savāc tvertnē vai padod citā transportlīdzeklī.

Meža izstrādes traktortehnika - pašgājējas mašīnas mežsaimniecības darbu veikšanai.

Pievedējtraktors (forvarders) - pašgājēja mašīna stumbru un to daļu pārvadāšanai.

Treilēšanas traktors - pašgājēja mašīna, ar ko treilē savstarpēji piekabinātus vai pievilktus stumbrus vai to daļas.

Koku gāšanas-atzarumošanas-sagarumošanas mašīna (hārvesters) - pašgājēja vairākoperāciju mašīna, kas koku gāšanu apvieno ar to apstrādāšanas operācijām.

Ceļu būves un kopšanas, celtniecības, karjeru un meliorācijas traktortehnika - Pašgājējas mašīnas, kuras konstruētas ceļu būvniecības, kopšanas un uzturēšanas darbu veikšanai, būvniecības un celtniecības darbu veikšanai, karjeru darbu veikšanai un meliorācijas darbiem.

Ekskavators - Ar kāpurķēdēm, riteņiem vai kājām apgādāta pašgājēja mašīna, kuras grozāmā platforma ar tai uzmontētu iekārtu, kas galvenokārt paredzēta ekskavēšanai ar kausu, var grozīties par 3600, šasijai darba cikla laikā nepārvietojoties. Piezīme: ekskavators var tikt izmantos arī par objektu vai materiālu pārvietotāju un ekskavatora darba cikls parasti ietver materiāla ekskavēšanu, pacelšanu, pagriešanu un izgāšanu.

Iekrāvējs - pašgājēja kāpurķēžu vai riteņu mašīna ar frontāli uzmontētu iekārtu, kas galvenokārt paredzēta kraušanas operācijām un kas krauj, rok, mašīnai pārvietojoties uz priekšu. Piezīme: iekrāvēja darba cikls parasti ietver materiāla iepildīšanu kausā, pacelšanu, pārvietošanu un izgāšanu.

Teleskopiskais iekrāvējs - pašgājēja mašīna ar frontāli uzmontētu teleskopiski izbīdāmu izlici rakšanas, stumšanas, celšanas un kraušanas darbiem.

Universālā pašgājējmašīna - pašgājēja mašīna, kuru var aprīkot ar maināmām iekārtām dažādu darbu veikšanai.

Kompakt-iekrāvējs - ar riteņu vai kāpurķēžu gaitas iekārtu aprīkota pašgājēja mašīna, kura aprīkojama ar iekārtām, kas galvenokārt paredzētas, lai ekskavētu, krautu, pārvietotu, urbtu, līdzinātu, blietētu vai raktu zemi, akmeņus vai citus materiālus, un kuras pašmasa nav lielāka par 6000 kilogramiem.

Ekskavators-iekrāvējs - pašgājēja mašīna, kurai uzmontēta kraušanas un ekskavēšanas iekārta.

Buldozers - pašgājēja kāpurķēžu vai riteņu mašīna ar iekārtu, kam ir vai nu buldozera ierīce, kas, mašīnai pārvietojoties uz priekšu, griež, pārvieto un līdzina materiālu, vai arī ir uzmontēta ierīce spēka pielikšanai stumjot vai velkot.

Greiders - pašgājēja riteņu mašīna, kurai starp priekšējo un pakaļējo asi novietota regulējama vērstuve; mašīna var būt aprīkota ar frontālu vērstuvi vai skarifikatoru, kas tāpat var būt novietots starp priekšējo un pakaļējo asi. Piezīme: mašīna galvenokārt paredzēta materiāla līdzināšanai, slīpināšanai, grāvošanai un uzirdināšanai, mašīnai pārvietojoties uz priekšu.

Pašizgāzējs (dampers) - pašgājēja kāpurķēžu vai riteņu mašīna ar atklātu virsbūvi, kas transportē un izgāž vai izklāj materiālu; iekraušanu veic kāds cits, ne pašizgāzējs. Piezīme: nelielam pašizgāzējam var būt arī sava iekraušanas iekārta.

Veltnis - pašgājēja vai piekabināma mašīna ar blietēšanas iekārtu, kura sastāv no viena vai vairākiem cilindriskiem metāla ķermeņiem (valčiem) vai gumijas riepām, kas blietē tādu materiālu, kā šķembas, zemi, asfaltu vai granti, to rullējot un/vai vibrējot ar blietēšanas iekārtu.

Blietēšanas riteņveltnis - pašgājēja blietēšanas riteņmašīna, kurai ir frontāla ierīce ar kraušanas vai buldozera darbu aprīkojumu un riteņi, kas paredzēti neapstrādāta materiāla drupināšanai un blietēšanai; tā arī pārvieto, līdzina un krauj augsni, zemi vai sanitāros (atkritumu) materiālus, mašīnai pārvietojoties uz priekšu.

Ceļa pamatnes stabilizētājs (reciklers) - pašgājējas mašīnas, kuras lieto ceļu virsmu savešanai kārtībā (atjaunošanai, aizstāšanai), izmantojot šīs mašīnas noņemto materiālu, kas sajaukts ar pildvielu un/vai saistvielu un atkārtoti tiek lietots kā ceļa pamatne.

Skrēpers - pašgājēja vai piekabināma kāpurķēžu vai riteņu mašīna, kurai starp asīm novietots kauss ar griezējšķautni, un kura, pārvietojoties uz priekšu, griež, paceļ, pārvieto, izber un izklāj materiālu. Piezīme: materiāla uzņemšanu, pārvietojoties uz priekšu, var sekmēt ar enerģiju apgādāts mehānisms (elevators), kas pievienots skrēpera kausam.

Asfalta frēze - ceļu frēzēšanas mašīnas – pašgājēja mašīna, kuru lieto noklāto ceļu virsmu materiālu frēzēšanai.

Asfalta ieklājējs - ceļu seguma ieklājējs – pašgājēja mašīna (ar gumijas riepu vai kāpurķēdēm aprīkotu gaitas iekārtu), kas speciāli konstruēta, lai saņemtu, transportētu, noklātu, profilētu un sablīvētu (sapresētu) ceļa segumu.

Komunālā pašgājēja traktortehnika - pašgājēja mašīna, kura ir konstruēta un attiecīgi aprīkota, lai veiktu ceļu tīrīšanu un uzkopšanu, un kura nav būvēta uz automobiļa bāzes (izņemot buldozerus un greiderus).

Celšanas traktortehnika - pašgājēja mašīna, kura ir konstruēta un attiecīgi aprīkota ar celšanas iekārtu, kura pārvietojas ar kravu vai bez tās neizmantojot speciālus fiksētos ceļus un kuras stabilitāti nodrošina tās smaguma spēks.

Specializētā traktortehnika - īpaši konstruētas pašgājējas mašīnas specifisku funkciju veikšanai.

Militārā traktortehnika - pašgājējas mašīnas, kuras konstruētas militāra rakstura funkciju veikšanai.

Cauruļu licējs - pašgājēja kāpurķēžu vai riteņu mašīna, kas galvenokārt paredzēta cauruļu pārvietošanai un likšanai, un kurai ir cauruļu likšanas iekārta ar šasijas rāmi, cēlējmehānismu, kas apgādāts ar cēlējierīces spoli vai vinču, sānos piemontētu vai rotējošai grozāmai platformai pievienotu vertikālu grozāmu izlici, un pretsvaru.

Cita specializētā traktortehnika - pašgājējas mašīnas, kuras savu konstruktīvo īpatnību vai specializēto funkciju dēļ neiekļaujas nevienā no šajā standartā minētajām grupām.

Piekabe - traktortehnikas vilkmes transportlīdzeklis cietu, pusšķidru, šķidru un birstošu materiālu pārvadāšanai ar vai bez pašizkraušanas iespējām. Par piekabi uzskata jebkuru velkamu ierīci, kas paredzēta kravu pārvadāšanai un konstruēta vilkšanai ar traktortehniku, ja minētās ierīces tehniski pieļaujamās kopējās masas attiecība pret pašmasu ir 3,0 vai lielāka un ja šī ierīce nav konstruēta, lai pārstrādātu materiālus.

Piekabināmā piekabe - piekabe, kura neslogo velkošo transportlīdzekli ar vertikālo slodzi.

Pusuzkarināmā piekabe - piekabe, kurai daļa vertikālās slodzes ir pārnesta uz velkošo transportlīdzekli.

Tehnoloģiskais agregāts – piekabe - Piekabe, kuras pamatfunkcija nav saistīta ar piedalīšanos ceļu satiksmē un kas pēc savas konstrukcijas ir paredzēta īslaicīgai pārvietošanai pa ceļiem. Jebkuru transportlīdzekli, ko paredzēts vilkt ar traktoru un kas aprīkots ar stacionāro iekārtu vai konstruēts materiālu pārstrādei, uzskata par piekabi-tehnoloģisko agregātu, ja minētā transportlīdzekļa tehniski pieļaujamā kopējās masas attiecība pret pašmasu ir mazāka par 3,0.

 

Tehniskās uzaudzības departamenta

Reģionu nodaļu klientu pieņemšanas laiks

 

Tehniskās uzraudzības departamenta
Reģionu nodaļu biroju klientu pieņemšanas laiks

Diena

Laiks

1.marts - 31.augusts

1.septembris - 28./29.februāris

pirmdiena

8:30-10:00

8:30-12:00

otrdiena

8:30-12:00 un 12:30-18:00

8:30-12:00 un 12:30-18:00

trešdiena

8:30-10:00

8:30-12:00

ceturtdiena

8:30-10:00

8:30-12:00

 

Vidzemes reģiona nodaļas Valmieras biroja klientu pieņemšanas laiks mainīts otrdienās 8:30-12:00 un 12:30-17:00.

Raivis Pranis - nodaļas vadītājs 

Zemītes iela 8, Tukums, LV-3100

tālr.29284656, e-pasts: raivis.pranis [at] vtua.gov.lv

 

 

RĪGA

Izstāžu iela 11, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076

 

Aleksandrs Mihailovs - tehniskās uzraudzības inspektors

tālr.26439396, e-pasts: aleksandrs.mihailovs [at] vtua.gov.lv, riga [at] vtua.gov.lv

 

Mārtiņš Puriņš - tehniskās uzraudzības vecākais inspektors

tālr.29387160, e-pasts: martins.purins [at] vtua.gov.lv

 

Jānis Bukevičs - tehniskās uzraudzības inspektors

tālr.26603850, e-pasts: janis.bukevics [at] vtua.gov.lv

 

Iveta Linde - tehniskās uzraudzības inspektore

tālr.26359168, e-pasts: iveta.linde [at] vtua.gov.lv

 

 

TUKUMS

Zemītes iela 8, Tukums, LV-3100

 

Juris Čima - tehniskās uzraudzības vecākais inspektors

tālr.28676423, e-pasts: juris.cima [at] vtua.gov.lv, tukums [at] vtua.gov.lv

 

Armands Burgmanis - tehniskās uzraudzības inspektors

tālr.26767135, e-pasts: armands.burgmanis [at] vtua.gov.lv, tukums [at] vtua.gov.lv

 

 

LIMBAŽI

Vecā Sārmes iela 10, Limbaži, LV-4000

 

Reinis Rābants - tehniskās uzraudzības vecākais inspektors

tālr.25639700 e-pasts: reinis.rabants [at] vtua.gov.lv, limbazi [at] vtua.gov.lv

 

Māris Miezis - tehniskās uzraudzības inspektors

e-pasts: maris.miezis [at] vtua.gov.lv, limbazi [at] vtua.gov.lv

 

 

OGRE

Brīvības iela 125, Ogre, LV-5000

 

Endijs Grāvlejs - tehniskās uzraudzības vecākais inspektors

tālr.26486660, e-pasts: endijs.gravlejs [at] vtua.gov.lv, ogre [at] vtua.gov.lv

 

Nauris Rošāns - tehniskās uzraudzības inspektors

tālr.25639696, e-pasts:  nauris.rosans [at] vtua.gov.lv, ogre [at] vtua.gov.lv

Lauris Ozols - nodaļas vadītājs

Dundagas iela 5-26, Talsi, LV-3200

tālr.28655128, e-pasts: lauris.ozols [at] vtua.gov.lv vai talsi [at] vtua.gov.lv

 

 

LIEPĀJA

Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3400

 

Imants Vinters - tehniskās uzraudzības vecākais inspektors

tālr.29437351, e-pasts: imants.vinters [at] vtua.gov.lv vai liepaja [at] vtua.gov.lv

 

Egils Rubenis - tehniskās uzraudzības inspektors

tālr.20000450, e-pasts: egils.rubenis [at] vtua.gov.lv vai liepaja [at] vtua.gov.lv

 

Ildze Kromane - tehniskās uzraudzības inspektore

tālr.22016718, e-pasts: ildze.kromane [at] vtua.gov.lv vai liepaja [at] vtua.gov.lv

 

 

KULDĪGA

Piltenes iela 28-44, Kuldīga, LV-3300

 

Jānis Linde - tehniskās uzraudzības vecākais inspektors

tālr.29920594, e-pasts: janis.linde [at] vtua.gov.lv vai kuldiga [at] vtua.gov.lv

 

Alvis Ausmanis - tehniskās uzraudzības inspektors

tālr.29425676, e-pasts: alvis.ausmanis [at] vtua.gov.lv vai kuldiga [at] vtua.gov.lv

 

 

TALSI

Dundagas iela 5-26, Talsi, LV-3200

 

Laimonis Lepers - tehniskās uzraudzības vecākais inspektors

tālr.29341374, e-pasts: laimonis.lepers [at] vtua.gov.lv vai talsi [at] vtua.gov.lv

 

Edgars Uzuliņš - tehniskās uzraudzības inspektors

tālr.26139989, e-pasts: edgars.uzulins [at] vtua.gov.lv vai talsi [at] vtua.gov.lv

 

 

SALDUS

Tūristu iela 4-17, Saldus, LV-3800

 

Uldis Sokolovskis - tehniskās uzraudzības vecākais inspektors

tālr.29476900, e-pasts: uldis.sokolovskis [at] vtua.gov.lv vai saldus [at] vtua.gov.lv

 

Aivis Kauliņš - tehniskās uzraudzības inspektors

tālr.26553055, e-pasts: aivis.kaulins [at] vtua.gov.lv vai saldus [at] vtua.gov.lv

 

 

VENTSPILS

Lielais prospekts 68-57, Ventspils, LV-3600

 

Muntis Skudra - tehniskās uzraudzības inspektors

tālr.27183612, e-pasts: muntis.skudra [at] vtua.gov.lv vai ventspils [at] vtua.gov.lv

Artūrs Slūka - nodaļas vadītājs

Liepājas iela 40a-1, Preiļi, LV-5300

tālr.28395079, e-pasts: arturs.sluka [at] vtua.gov.lv

 

 

DAUGAVPILS

Sēlijas iela 25, Daugavpils, LV-5400

 

Dainis Millers - tehniskās uzraudzības vecākais inspektors

tālr.29421124, e-pasts: dainis.millers [at] vtua.gov.lv vai daugavpils [at] vtua.gov.lv

 

Māris Šaršūns - tehniskās uzraudzības inspektors

tālr.29441022, e-pasts: maris.sarsuns [at] vtua.gov.lv vai daugavpils [at] vtua.gov.lv

 

 

PREIĻI

Liepājas iela 40a-1, Preiļi, LV-5300

 

Māris Litaunieks - tehniskās uzraudzības vecākais inspektors

tālr.28621858, e-pasts: maris.litaunieks [at] vtua.gov.lv vai preili [at] vtua.gov.lv

 

Dāvids Romanovskis - tehniskās uzraudzības inspektors

tālr.28653191, e-pasts: davids.romanovskis [at] vtua.gov.lv vai preili [at] vtua.gov.lv

 

 

KRĀSLAVA

Jaunā iela 3-2, Krāslava, LV-5600

 

Zigmunds Blaževičs - tehniskās uzraudzības vecākais inspektors

tālr.29284665, e-pasts: zigmunds.blazevics [at] vtua.gov.lv vai kraslava [at] vtua.gov.lv

 

Jevģēnijs Vaivods - tehniskās uzraudzības inspektors

tālr.29336238, e-pasts: jevgenijs.vaivods [at] vtua.gov.lv vai kraslava [at] vtua.gov.lv

 

 

RĒZEKNE

Ventspils iela 6-3, Rēzekne, LV- 4600

 

Vitolds Pleškāns - tehniskās uzraudzības inspektors

tālr.29268965, e-pasts: vitolds.pleskans [at] vtua.gov.lv vai rezekne [at] vtua.gov.lv

 

Juris Zaharāns - tehniskās uzraudzības inspektors

tālr.25733592, e-pasts: juris.zaharans [at] vtua.gov.lv

 

 

LUDZA

18.novembra iela 16-44, Ludza, LV-5700

 

Raimonds Čakšs - tehniskās uzraudzības vecākais inspektors

tālr.26385715, e-pasts: raimonds.cakss [at] vtua.gov.lv vai ludza [at] vtua.gov.lv

Ervins Lipe - nodaļas vadītājs

"Agroserviss", Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV-4224

tālr.29284590, e-pasts: ervins.lipe [at] vtua.gov.lv vai valmiera [at] vtua.gov.lv

 

 

VALMIERA

"Agroserviss", Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV-4224

 

Juris Teteris - tehniskās uzraudzības inspektors

tālr.25639692, e-pasts: juris.teteris [at] vtua.gov.lv vai valmiera [at] vtua.gov.lv

 

Aivars Miruškins - tehniskās uzraudzības inspektors

e-pasts: aivars.miruskins [at] vtua.gov.lv vai valmiera [at] vtua.gov.lv

 

 

VALKA

Rīgas iela 24, Valka, LV-4700

 

Atis Zemešs - tehniskās uzraudzības vecākais inspektors

tālr.29154976, e-pasts: atis.zemess [at] vtua.gov.lv vai valka [at] vtua.gov.lv

 

 

PRIEKUĻI

Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-4126

 

Ārijs Leoke - tehniskās uzraudzības vecākais inspektors

tālr.29284639, e-pasts: arijs.leoke [at] vtua.gov.lv vai priekuli [at] vtua.gov.lv

 

Ivars Spalviņš - tehniskās uzraudzības vecākais inspektors

tālr.25600707, e-pasts: ivars.spalvins [at] vtua.gov.lv vai priekuli [at] vtua.gov.lv

 

 

ALŪKSNE

Jāņkalna iela 43, Alūksne, LV-4300

 

Nauris Lapss - tehniskās uzraudzības inspektors

tālr.25748191, e-pasts: nauris.lapss [at] vtua.gov.lv vai aluksne [at] vtua.gov.lv

 

 

MADONA

Saieta laukums 1, Madona, LV-4800

 

Pēteris Eriņš - tehniskās uzraudzības vecākais inspektors

tālr.29284538, e-pasts: peteris.erins [at] vtua.gov.lv vai madona [at] vtua.gov.lv

 

Tālis Jurevics - tehniskās uzraudzības inspektors

tālr.29185417, e-pasts: talis.jurevics [at] vtua.gov.lv vai madona [at] vtua.gov.lv

 

 

GULBENE

O.Kalpaka iela 62, Gulbene, LV-4401

 

Normunds Zaķis - tehniskās uzraudzības vecākais inspektors

tālr.29493096, e-pasts: normunds.zakis [at] vtua.gov.lv vai gulbene [at] vtua.gov.lv

 

Salvis Logins - tehniskās uzraudzības inspektors

tālr.20234695, e-pasts: salvis.logins [at] vtua.gov.lv vai gulbene [at] vtua.gov.lv

 

 

BALVI

Brīvības 46a, Balvi, LV-4500

 

Valentīns Ķikuts - tehniskās uzraudzības vecākais inspektors

tālr.29284557, e-pasts: valentins.kikuts [at] vtua.gov.lv vai balvi [at] vtua.gov.lv

 

Edgars Slišāns - tehniskās uzraudzības inspektors

tālr.25639706, e-pasts: edgars.slisans [at] vtua.gov.lv vai balvi [at] vtua.gov.lv

Gints Silavs - nodaļas vadītājs

Bebru iela 108, Jēkabpils, LV-5201

tālr.28601120, e-pasts: gints.silavs [at] vtua.gov.lv, jekabpils [at] vtua.gov.lv

 

 

JELGAVA

Dobeles iela 41a, Jelgava, LV-3000

 

Rinalds Kaļķis -  tehniskās uzraudzības vecākais inspektors

tālr.22047220, e-pasts: rinalds.kalkis [at] vtua.gov.lv, jelgava [at] vtua.gov.lv

 

Kārlis Šorecs -  tehniskās uzraudzības inspektors

tālr.29395264, e-pasts: karlis.sorecs [at] vtua.gov.lv vai jelgava [at] vtua.gov.lv

 

Ainars Līcītis -  tehniskās uzraudzības inspektors

tālr.20241052, e-pasts: ainars.licitis [at] vtua.gov.lv vai jelgava [at] vtua.gov.lv

 

 

BAUSKA

"Aveņmuiža", Codes pagasts, Bauskas novads, LV-3901

 

Aldis Šķiliņš - tehniskās uzraudzības vecākais inspektors

tālr.29190805, e-pasts: aldis.skilins [at] vtua.gov.lv, bauska [at] vtua.gov.lv

 

Dāvis Arājs - tehniskās uzraudzības inspektors

tālr.29221242, e-pasts: davis.arajs [at] vtua.gov.lv, bauska [at] vtua.gov.lv

 

 

DOBELE

Zaļā iela 28, Dobele, LV-3700

 

Uldis Ozoliņš - tehniskās uzraudzības vecākais inspektors

tālr.29269130, e-pasts: uldis.ozolins [at] vtua.gov.lv, dobele [at] vtua.gov.lv

 

Tālis Beisjuks - tehniskās uzraudzības inspektors

tālr.29131817, e-pasts: talis.beisjuks [at] vtua.gov.lv, dobele [at] vtua.gov.lv

 

 

AIZKRAUKLE

Rūpniecības iela 9, Aizkraukle, LV-5101

 

Kārlis Vadzītis - tehniskās uzraudzības vecākais inspektors

tālr.28664518, e-pasts: karlis.vadzitis [at] vtua.gov.lv, aizkraukle [at] vtua.gov.lv

 

 

JĒKABPILS

Bebru iela 108, Jēkabpils, LV-5201

 

Juris Draška - tehniskās uzraudzības vecākais inspektors

tālr.29127108, e-pasts: juris.draska [at] vtua.gov.lv, jekabpils [at] vtua.gov.lv

 

Andrejs Ivanovs - tehniskās uzraudzības inspektors

tālr.25639642, e-pasts: andrejs.ivanovs [at] vtua.gov.lv, jekabpils [at] vtua.gov.lv

TR2 vai TR3 vai TR4 kategorija 

Komplekts online, Euro

Komplekts filiālē, Euro

1. Teorija;

2. Reģistrācija autoskolā

3. Mācību karte

4. Autoskolas eksāmens

 

 

30,00

 

 

50,00

 

Braukšanas nodarbības pēc normatīva regulējuma.

348,00

 

Transports atkārtotā VTUA eksāmenā.

50,00

Medicīniskā komisija (MK)

21,00

Pirmās palidzības kursi (PMP)

29,00