ADR pamatapmācība un Cisternu autovadītāju apmācība FORTŪNĀ!

1.Autovadītāju ADR pamatapmācība

Lai iegūtu tiesības pārvadāt bīstamās kravas (izņemot 1. un 7. klases kravas) iepakojumos vai beztaras pārvadājumos un saņemtu attiecīgu apliecību, persona apgūst pamatapmācības kursu atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 514 2. pielikumam un nokārto atbilstošu eksāmenu.

Pamatapmācības kursa ilgums - 36 mācību stundas.

Pamatapmācības kursa maksa ir 155,00 EUR. Kursa ilgums ir 5 darba dienas (1 nedēļa) 9:00 - 17:00

* Ja eksāmena dienā iepriekšējā apliecība ir derīga, tad atjaunojot kvalifikāciju kursa maksa ir 115,00 EUR.

Pamatapmācības kursā tiek apskatītas šādas tēmas:

 • Bīstamu kravu pārvadāšanas vispārīgie noteikumi
 • Galvenie bīstamības veidi
 • Apkārtējās vides aizsardzība
 • Dažādiem bīstamības veidiem atbilstošie drošības pasākumi
 • Rīcība, ja noticis negadījums (piemēram, pirmā palīdzība, satiksmes drošība, individuālās aizsardzības līdzekļu lietošana)
 • Pazīšanas un bīstamības zīmes, marķējumi
 • Vadītāja rīcība bīstamu kravu pārvadāšanas laikā
 • Transportlīdzekļa aprīkojums, tā nozīme un lietošana
 • Jauktās iekraušanas aizliegumi
 • Bīstamu kravu iekraušana un izkraušana
 • Atbildība pārvadājot bīstamas kravas
 • Multimodālie pārvadājumi

 

2.Cisternu autovadītāju apmācība

Lai iegūtu tiesības pārvadāt bīstamās kravas autocisternās, transportlīdzekļos ar noņemamām cisternām, baterijtransportlīdzekļos, kuru kopējais tilpums pārsniedz 1000 litru, cisternkonteineros, portatīvajās cisternās, kā arī daudzelementu gāzes konteineros, kuru individuālais tilpums pārsniedz 3000 litru, un saņemtu attiecīgu apliecību, persona apgūst pamatapmācības kursu un papildapmācības kursu par cisternu pārvadājumiem atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 514 2. pielikumam un nokārto atbilstošus eksāmenus.

Papildapmācības kursa ilgums - 16 mācību stundas.

Pamatapmācības kursa ar papildapmācības kursu par cisternu pārvadājumiem maksa ir 225,00 EUR [155,00+70,00 EUR]. Kursa ilgums ir 7 darba dienas (1 nedēļa pamatapmācība un 2 dienas papildapmācība) 9:00 - 17:00

* Ja eksāmena dienā iepriekšējā apliecība ir derīga, tad atjaunojot kvalifikāciju kursu maksa ir 145,00 EUR [115,00+30,00 EUR].

Papildapmācības kursā par cisternu pārvadājumiem tiek apskatītas šādas tēmas:

 • Transportlīdzekļu ar cisternām vadīšanas īpatnības
 • Konstrukcijas prasības transportlīdzekļiem ar cisternām
 • Dažādas cisternu piepildīšanas un iztukšošanas sistēmas
 • Lietošanas prasības transportlīdzekļiem ar cisternām (piemēram, cisternu sertifikācija, cisternu apzīmēšana
 • 1.        Rīga     12.10.-20.01.2015.
  2.        Daugavpils    
  3.        Rēzekne    
  4.        Jelgava    
  5.        Valmiera     
  6.        Liepāja    29.09.-05.10.2015.
  7.        Ventspils    

  Rīga, Jelgava tālr. 25911009, 28444226, 27022471, merkelaiela8@fortuna.lv

  Jūrmala, tālr. 27088682, 28444226, jurmala@fortuna.lv

  Liepāja, tālr. 20369303, 25911009, liepaja@fortuna.lv

  Ventspils, tālr. 20369303, 28444226, liepaja@fortuna.lv, IK Klevers, 29385669, veraleite@inbox.lv

  Daugavpils, tālr. 20042381, 28444226, daugavpils@fortuna.lv

  Rēzekne, tālr. 28444226, SIA Autoskola Kristīne, tālr. 22400020, 29228015, autokris@inbox.lv

  Valmiera, tālr. 28444226, SIA S LAURIS, 29133044, beates4@inbox.lv