<


ADR kursi ar/bez cisternām

Vispārēja informācija

ADR apliecība ir dokuments, kas nepieciešama pārvadājot kravas, kas saskaņā ar Eiropas valstu nolīgumu par bīstamo kravu pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) tiek uzskatītas par bīstamām kravām. Bīstamo kravu pārvadāšanas kārtību Latvijā nosaka Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra noteikumi Nr.674 "Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi". ADR apliecības iegūšanas kārtību nosaka 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.514 "Bīstamu kravu pārvadāšanai paredzēto transportlīdzekļu vadītāju kvalifikācijas iegūšanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība". ADR apliecību izsniedz CSDD, tās derīguma termiņš ir 5 gadi. Apliecību izsniedz tajā pašā dienā, kad CSDD tiek nokārtoti noteiktie kvalifikācijas iegūšanas eksāmens.  

Apmācības kursi

ADR apliecības iegūšanas nosacījumi:

apliecībai par tiesībām pārvadāt bīstamās kravas (izņemot 1.(spragstvielas-karavīiriem/šaujamieroču veikāliem) un 7.klases-radioaktīvas kravas) iepakojumos vai beztaras pārvadājumos - pamatapmācības kurss (kursa ilgums 36 stundas);

apliecībai par tiesībām pārvadāt bīstamās kravas autocisternās, transportlīdzekļos ar noņemamām cisternām, baterijtransportlīdzekļos - iepriekšminētais pamatapmācības kurss 36 stundu apjomā un papildapmācības kurss par cisternu pārvadājumiem (kursa ilgums – 16 mācību stundas);

apliecībai par tiesībām pārvadāt 1.klases kravas (sprādzienbīstamas vielas) - iepriekšminētais pamatapmācības kurss 36 stundu apjomā un papildapmācības kurss par 1.klases kravu pārvadāšanu (kursa ilgums – 16 mācību stundas);

apliecībai par tiesībām pārvadāt 7.klases kravas (radioaktīvas vielas) - iepriekšminētais pamatapmācības kurss 36 stundu apjomā un papildapmācības kurss par 7.klases kravu pārvadāšanu (kursa ilgums – 16 mācību stundas);

Eksāmena pieņemšanas un vērtēšanas kārtība

Kvalifikācijas iegūšanas eksāmenus ADR apliecības iegūšanai pieņem CSDD klientu apkalpošanas centros.

Pirms eksāmena kārtošanas jāuzrāda pase, personas identifikācijas (ID) karte vai vadītāja apliecība un jāveic apmaksa par teorētisko eksāmenu.

 • Lai iegūtu apliecību par tiesībām pārvadāt bīstamās kravas (izņemot 1. un 7.klases kravas) iepakojumos vai beztaras pārvadājumos, pretendents atbild uz 25 jautājumiem par pamatapmācības kursu.
 • Lai iegūtu apliecību par tiesībām pārvadāt bīstamās kravas autocisternās, transportlīdzekļos ar noņemamām cisternām, baterijtransportlīdzekļos, pretendents atbild uz 25 jautājumiem par pamatapmācības kursu un uz 15 jautājumiem par papildapmācības kursu par cisternu pārvadājumiem.
 • Lai iegūtu apliecību par tiesībām pārvadāt 1.klases kravas (sprādzienbīstamas vielas), pretendents atbild uz 25 jautājumiem par pamatapmācības kursu un uz 15 jautājumiem par papildapmācības kursu par 1.klases kravu pārvadāšanu.
 • Lai iegūtu apliecību par tiesībām pārvadāt 7.klases kravas (radioaktīvas vielas), pretendents atbild uz 25 jautājumiem par pamatapmācības kursu un uz 15 jautājumiem par papildapmācības kursu par 7.klases kravu pārvadāšanu. Eksāmena atbilžu sniegšanai atvēlētais laiks par pamatapmācības kursu ir 45 minūtes, bet par papildapmācības kursu - 30 minūtes.

Eksāmens ir nokārtots, ja pretendents jautājumos par pamatapmācības kursu ir pieļāvis ne vairāk par trim nepareizām atbildēm, bet jautājumos par papildapmācības kursu - ne vairāk par divām nepareizām atbildēm. Ja eksāmens nav nokārtots, vēlreiz eksāmenu var kārtot ne agrāk kā nākamajā dienā.

Apliecības saņemšana

ADR apliecību var iegūt jebkura persona, kura pastāvīgi dzīvo vai tai ir tiesības uzturēties Latvijā, kurai ir vismaz B kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības un kurai nav medicīnisku pretindikāciju transportlīdzekļu vadīšanai.

Lai iegūtu ADR apliecību, jāpabeidz apmācības kurss (skatīt sadaļu "Apmācības kursi ") un jānokārto attiecīgs eksāmens.

Pirms apliecības saņemšanas jāuzrāda mehānisko transportlīdzekļu vadītāja apliecība.

Nepieciešamie dokumenti:

personu apliecinošs dokuments – pase, personas identifikācijas (ID) karte, vadītāja apliecība, atpūtas kuģa vai mazizmēra kuģošanas līdzekļa vadītāja apliecība;

veselības pārbaude (med. izziņa). Par tās derīgumu persona var pārliecināties e-CSDD vai klātienē CSDD. Veselības pārbaudi var veikt pie ģimenes ārsta vai ārstniecības iestādēs izveidotās ārstu komisijās.

ADR apliecību var saņemt CSDD klientu apkalpošanas centros.

Autovadītāju ADR pamatapmācība

Lai iegūtu tiesības pārvadāt bīstamās kravas (izņemot 1. un 7. klases kravas) iepakojumos vai beztaras pārvadājumos un saņemtu attiecīgu apliecību, persona apgūst pamatapmācības kursu atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 514 2. pielikumam un nokārto atbilstošu eksāmenu.

Pamatapmācības kursa ilgums - 36 mācību stundas.

Pamatapmācības kursā tiek apskatītas šādas tēmas:

 • Bīstamu kravu pārvadāšanas vispārīgie noteikumi
 • Galvenie bīstamības veidi
 • Apkārtējās vides aizsardzība
 • Dažādiem bīstamības veidiem atbilstošie drošības pasākumi
 • Rīcība, ja noticis negadījums (piemēram, pirmā palīdzība, satiksmes drošība, individuālās aizsardzības līdzekļu lietošana)
 • Pazīšanas un bīstamības zīmes, marķējumi
 • Vadītāja rīcība bīstamu kravu pārvadāšanas laikā
 • Transportlīdzekļa aprīkojums, tā nozīme un lietošana
 • Jauktās iekraušanas aizliegumi
 • Bīstamu kravu iekraušana un izkraušana
 • Atbildība pārvadājot bīstamas kravas
 • Multimodālie pārvadājumi

Cisternu autovadītāju apmācība

Lai iegūtu tiesības pārvadāt bīstamās kravas autocisternās, transportlīdzekļos ar noņemamām cisternām, baterijtransportlīdzekļos, kuru kopējais tilpums pārsniedz 1000 litru, cisternkonteineros, portatīvajās cisternās, kā arī daudzelementu gāzes konteineros, kuru individuālais tilpums pārsniedz 3000 litru, un saņemtu attiecīgu apliecību, persona apgūst pamatapmācības kursu un papildapmācības kursu par cisternu pārvadājumiem atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 514 2. pielikumam un nokārto atbilstošus eksāmenus.

Papildapmācības kursa ilgums - 16 mācību stundas.

Kursa ilgums ir 7 darba dienas (1 nedēļa pamatapmācība un 2 dienas papildapm.) 9:00 - 17:00

Papildapmācības kursā par cisternu pārvadājumiem tiek apskatītas šādas tēmas:

 • Transportlīdzekļu ar cisternām vadīšanas īpatnības
 • Konstrukcijas prasības transportlīdzekļiem ar cisternām
 • Dažādas cisternu piepildīšanas un iztukšošanas sistēmas
 • Lietošanas prasības transportlīdzekļiem ar cisternām (piemēram, cisternu sertifikācija, cisternu apzīmēšana)

Maksājumi:

Autoskola pakalpojumi

EUR

EUR*

ADR pamatkurs (izņemot 1. un 7.klases) 36 stundas -6 dienas

220,-

155,-

Papildkurs par cisternu pārvadājumiem vai 1. vai 7. klases kravu pārvadāšanu 16st

125,-

75,-

* Ja eksāmena dienā iepriekšējā apliecība ir derīga, tad atjaunojot kvalifikāciju kursa maksa Apmācības grupu autoskolā FORTŪNĀ var sākt no 3 cilvēkiem katrā grupā!

CSDD pakalpojumi

EUR

Teorētiskais eksāmens

11,40 

Apliecības izsniegšana, maiņa vai izsniegšana nozagtās vietā 

22,41

 


Nodarbības

Rīga

Merķeļa iela 17/19

Rīga

Gogoļa iela 7 (E. Benjamiņas)

Rīga

Brīvības iela 162/2, 172 (ieeja no pagalma)

Rīga

Ķengarags, Maskavas iela 446

Jūrmala

Dubultu prospekts 11

Liepāja

Lielā iela 6

Bauska

Kalna iela 8

Daugavpils

Rīgas iela 65

Valka

Rīgas iela 17

Talsi

Gaismas iela 1

Aizkraukle

Bērzu iela 14

Rīga

Lubānas iela 117 (blakus t/c Sahara)

E-APMĀCĪBA

e-vide

Jelgava

e-vide

Rīga

Merķeļa 8

VALMIERA

Cēsu iela 4

Zvaniet mums