<


T kategorijas kursi

Autoskolā „Fortūna” var iegūt jebkuras traktortehnikas vadītāja tiesības visā Latvijā. Mācību ilgums traktoristu un ekskavatora kursos 3-4 nedēļas vakaros. Prakse traktoristu un ekskavatora kursos notiek Rāmavā, kur ir iespējas iepazīties ar dažādiem (6 veidu traktortehnika) traktoriem, to darbību un uzbūvi. Maksā par mācībām ietverta gan teorētiskā, gan praktiskā apmācība un traktoru un ekskavatoru izmantošana VTUA eksāmenos mūsu laukumā Rāmavā. Ja piesakāties apgūt uzreiz divas traktortehnikas kategorijas, tad otrās apguvei saņemat līdz 50% atlaidi (cenrādis 2 kategorijām). Pieteikties variet online vai ierodoties jebkurā autoskolas filiālē.

 Traktortehnikas vadītāja apliecības kategorijām atbilstoša traktortehnika:

TR1 — traktori, lauksaimniecības pašgājējmašīnas, komunālās mašīnas, universālās pašgājējmašīnas, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas ar pilnu masu līdz 7500 kilogramiem

TR2 — visi traktori, lauksaimniecības pašgājējmašīnas, komunālās mašīnas, universālās pašgājējmašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas

TR3 — meža mašīnas, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas

TR4 — ceļu būves mašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas.

TR1 kategorija 

Euro

1. Teorija –prieksmeti: Traktortehnikas vispārējā uzbūve un ekspluatācijas pamati -34 st.; Ceļu satiksmes noteikumi un satiksmes drošība-36 st;

2. Reģistrācija autoskolā

3. Mācību karte

4. Autoskolas eksāmens

 

50,00

Braukšanas nodarbības -8,5 st.

400,00

 

 

 

Transports VTUA eksāmenā.

50,00

 

Medicīniskā komisija (MK)

26,00

 

Pirmās palidzības kursi (PMP)

50,00

 

 

TR2 kategorija 

Euro

1. Teorija –prieksmeti: Traktortehnikas vispārējā uzbūve un ekspluatācijas pamati -34 st.; Ceļu satiksmes noteikumi un satiksmes drošība-36 st;

2. Reģistrācija autoskolā

3. Mācību karte

4. Autoskolas eksāmens

 

50,00

Braukšanas nodarbības -8,5 st.

400,00

 

Transports VTUA eksāmenā.

50,00

Medicīniskā komisija (MK)

26,00

Pirmās palidzības kursi (PMP)

50,00

 

TR3 kategorija 

Euro

1. Teorija –prieksmeti: Traktortehnikas vispārējā uzbūve un ekspluatācijas pamati -13 st.; Ceļu satiksmes noteikumi un satiksmes drošība-36 st;

2. Reģistrācija autoskolā

3. Mācību karte

4. Autoskolas eksāmens

 

50,00

Braukšanas nodarbības -10 st.

500,00

 

Transports VTUA eksāmenā.

50,00

Medicīniskā komisija (MK)

26,00

Pirmās palidzības kursi (PMP)

50,00

 

TR4 kategorija 

Euro

1. Teorija –prieksmeti: Traktortehnikas vispārējā uzbūve un ekspluatācijas pamati -39 st.; Ceļu satiksmes noteikumi un satiksmes drošība-36 st;

2. Reģistrācija autoskolā

3. Mācību karte

4. Autoskolas eksāmens

 

50,00

Braukšanas nodarbības -6 st.

500,00

 

Transports VTUA eksāmenā.

50,00

Medicīniskā komisija (MK)

26,00

Pirmās palidzības kursi (PMP)

50,00

*cenas ar visiem nodokļiem.

Traktortehnikas vadītāju sagatavošanas mācību priekšmetu programmas kopsavilkums

Nr.
p.k.

Mācību priekšmetu programmas nosaukums/
apjoms mācību stundās

Iegūstamā traktortehnikas vadītāja kategorija

TR1

TR2

TR3

TR4

 

1.

Traktortehnikas vispārējā uzbūve un ekspluatācijas pamati (5. pielikums)

34

34

13

39

 

2.

Ceļu satiksmes noteikumi un satiksmes drošība (6. pielikums)*

36

36

36

36

 

3.

Praktiskā apmācība (7. pielikums)

8,5

8,5

10

6

 

Kopā

78,5

78,5

85

55

 

Maksājuma veidi:

 • Iespēja apmaksāt apmācību pa daļam;
 • Online komplekta cena spēkā, veicot komplekta bez braukšanas, apmaksu uzreiz.

Piezīme. * Persona ir atbrīvota no ceļu satiksmes noteikumu eksāmena kārtošanas, ja tai ir traktortehnikas, C1 vai C kategorijas sauszemes transportlīdzekļa vadītāja tiesības (ar priekšzināšanām).

Mācību priekšmets "Praktiskā apmācība"

I. Vispārīgās prasības visu traktortehnikas kategoriju vadītāju praktiskajai sagatavošanai

1. Visu traktortehnikas kategoriju vadītāju apmācība traktortehnikas vadīšanā notiek braukšanas mācību laukumā, kurā atbilstoši praktiskās apmācības programmas uzdevumu prasībām ir izvietotas attēlā redzamās figūras.

https://www.likumi.lv/wwwraksti/2018/191/BILDES/N_581_071.PNG

https://www.likumi.lv/wwwraksti/2018/191/BILDES/N_581_072.PNG

Attēls. Braukšanas mācību laukuma figūras

2. Figūru lielums ir atkarīgs no mācību traktortehnikas un tās piekabes gabarītiem (attēls). Figūru savstarpējam izvietojumam un darba organizācijai braukšanas mācību laukumā jāveicina droša mācību procesa norise.

3. Praktiskās apmācības un eksāmenu procesā 5. uzdevuma (attēls) izpildē (uzbraukšana uz treilera platformas vai estakādes un nobraukšana no tās) treilera vietā var izmantot estakādi.

4. Estakādes augšējās platformas (B) garums var būt atkarīgs no mācību traktortehnikas gabarītiem.

5. Estakādes platformas platums (C) kalpo par braukšanas trajektorijas ārējo atzīmi.

6. Ar mācību traktortehniku pilnībā uzbraucot uz treilera (estakādes), traktortehnika ir jāaptur un pēc inspektora norādes jānobrauc no tā (tās). Uzbraucot uz treilera (estakādes), visiem traktortehnikas riteņiem jāatrodas uz augšējās daļas (B). Uz treilera (estakādes) ar traktortehniku jāuzbrauc tieši pa vidu, lai abu pušu riteņu centri atrastos vienādā attālumā no platformu (estakādes) platuma (C) malas robežlīnijas un riteņu pārkare pār robežlīniju būtu vienāda, pieļaujama 5–7 cm nobīde.

7. Ņemot vērā drošības apstākļus, estakādes platformas platums (C) var būt platāks par braukšanas trajektorijas ārējo atzīmi, lai mācību procesā novērstu mācību traktortehnikas nokrišanu no estakādes.

8. Minimālā braukšanas mācību laukuma platība traktortehnikai ir vismaz 0,5 ha.

9. Traktortehnikas praktiskā apmācība – vadīšana un apmācība uz ceļa – notiek mācību instruktora tiešā vadībā ar mācību traktortehniku, kuras kabīnē atrodas sēdekļi diviem cilvēkiem.

Traktortehnikas vadītāju apliecības paraugs:

VTUA_VaditajaAplieciba

 

Traktortehnikas braukšanas mācību atļaujas paraugs:

VTUA_MacibuAplieciba

Traktors - mehāniskais transportlīdzeklis ar riteņu vai kāpurķēžu iekārtu, kura maksimālais projektētais ātrums nav mazāks par 6km/h, kura galvenā funkcija ir tā vilcējspēks un kurš ir konstruēts, lai vilktu, stumtu, vestu un darbinātu attiecīgas maināmas iekārtas, vai lai vilktu piekabes.

Riteņtraktors - traktors, kura gaitas iekārta aprīkota ar pneimatiskajām riepām.

Kāpurķēžu traktors - traktors, kura gaitas iekārta aprīkota ar gumijotām vai metāliskām kāpurķēdēm.

Pašgājēja šasija - traktors, kura uzbūve paredzēta dažādu darba agregātu, ierīču uzmontēšanai vai uzkarināšanai.

Lauksaimniecības traktortehnika - vispārējas un universālas nozīmes lauksaimniecības pašgājējas mašīnas, kas konstruētas dažādu lauksaimniecības funkciju veikšanai un agregātu darbināšanai.

Graudaugu kombains - Pašgājēja mašīna graudaugu nopļaušanai, pacelšanai, graudu atdalīšanai, kulšanai, sadalīšanai, attīrīšanai, graudu pārvietošanai uz krātuvi un atdalīto pārpalikumu noguldīšanai uz zemes.

Lopbarības sagatavošanas traktortehnika - pašgājēja lauksaimniecības mašīna, kas vienā gājienā nopļauj un izkliedē uz lauka vai nopļauj, sasmalcina (vai saplacina) un savāc vai padod citā transportlīdzeklī lopbarību.

Tehnisko kultūru novākšanas traktortehnika - pašgājēja lauksaimniecības mašīna, kas tehniskās kultūras vienā gājienā izceļ no augsnes (vai noplūc un nogulda uz lauka), attīra no piemaisījumiem un savāc tvertnē vai padod citā transportlīdzeklī.

Meža izstrādes traktortehnika - pašgājējas mašīnas mežsaimniecības darbu veikšanai.

Pievedējtraktors (forvarders) - pašgājēja mašīna stumbru un to daļu pārvadāšanai.

Treilēšanas traktors - pašgājēja mašīna, ar ko treilē savstarpēji piekabinātus vai pievilktus stumbrus vai to daļas.

Koku gāšanas-atzarumošanas-sagarumošanas mašīna (hārvesters) - pašgājēja vairākoperāciju mašīna, kas koku gāšanu apvieno ar to apstrādāšanas operācijām.

Ceļu būves un kopšanas, celtniecības, karjeru un meliorācijas traktortehnika - Pašgājējas mašīnas, kuras konstruētas ceļu būvniecības, kopšanas un uzturēšanas darbu veikšanai, būvniecības un celtniecības darbu veikšanai, karjeru darbu veikšanai un meliorācijas darbiem.

Ekskavators - Ar kāpurķēdēm, riteņiem vai kājām apgādāta pašgājēja mašīna, kuras grozāmā platforma ar tai uzmontētu iekārtu, kas galvenokārt paredzēta ekskavēšanai ar kausu, var grozīties par 3600, šasijai darba cikla laikā nepārvietojoties. Piezīme: ekskavators var tikt izmantos arī par objektu vai materiālu pārvietotāju un ekskavatora darba cikls parasti ietver materiāla ekskavēšanu, pacelšanu, pagriešanu un izgāšanu.

Iekrāvējs - pašgājēja kāpurķēžu vai riteņu mašīna ar frontāli uzmontētu iekārtu, kas galvenokārt paredzēta kraušanas operācijām un kas krauj, rok, mašīnai pārvietojoties uz priekšu. Piezīme: iekrāvēja darba cikls parasti ietver materiāla iepildīšanu kausā, pacelšanu, pārvietošanu un izgāšanu.

Teleskopiskais iekrāvējs - pašgājēja mašīna ar frontāli uzmontētu teleskopiski izbīdāmu izlici rakšanas, stumšanas, celšanas un kraušanas darbiem.

Universālā pašgājējmašīna - pašgājēja mašīna, kuru var aprīkot ar maināmām iekārtām dažādu darbu veikšanai.

Kompakt-iekrāvējs - ar riteņu vai kāpurķēžu gaitas iekārtu aprīkota pašgājēja mašīna, kura aprīkojama ar iekārtām, kas galvenokārt paredzētas, lai ekskavētu, krautu, pārvietotu, urbtu, līdzinātu, blietētu vai raktu zemi, akmeņus vai citus materiālus, un kuras pašmasa nav lielāka par 6000 kilogramiem.

Ekskavators-iekrāvējs - pašgājēja mašīna, kurai uzmontēta kraušanas un ekskavēšanas iekārta.

Buldozers - pašgājēja kāpurķēžu vai riteņu mašīna ar iekārtu, kam ir vai nu buldozera ierīce, kas, mašīnai pārvietojoties uz priekšu, griež, pārvieto un līdzina materiālu, vai arī ir uzmontēta ierīce spēka pielikšanai stumjot vai velkot.

Greiders - pašgājēja riteņu mašīna, kurai starp priekšējo un pakaļējo asi novietota regulējama vērstuve; mašīna var būt aprīkota ar frontālu vērstuvi vai skarifikatoru, kas tāpat var būt novietots starp priekšējo un pakaļējo asi. Piezīme: mašīna galvenokārt paredzēta materiāla līdzināšanai, slīpināšanai, grāvošanai un uzirdināšanai, mašīnai pārvietojoties uz priekšu.

Pašizgāzējs (dampers) - pašgājēja kāpurķēžu vai riteņu mašīna ar atklātu virsbūvi, kas transportē un izgāž vai izklāj materiālu; iekraušanu veic kāds cits, ne pašizgāzējs. Piezīme: nelielam pašizgāzējam var būt arī sava iekraušanas iekārta.

Veltnis - pašgājēja vai piekabināma mašīna ar blietēšanas iekārtu, kura sastāv no viena vai vairākiem cilindriskiem metāla ķermeņiem (valčiem) vai gumijas riepām, kas blietē tādu materiālu, kā šķembas, zemi, asfaltu vai granti, to rullējot un/vai vibrējot ar blietēšanas iekārtu.

Blietēšanas riteņveltnis - pašgājēja blietēšanas riteņmašīna, kurai ir frontāla ierīce ar kraušanas vai buldozera darbu aprīkojumu un riteņi, kas paredzēti neapstrādāta materiāla drupināšanai un blietēšanai; tā arī pārvieto, līdzina un krauj augsni, zemi vai sanitāros (atkritumu) materiālus, mašīnai pārvietojoties uz priekšu.

Ceļa pamatnes stabilizētājs (reciklers) - pašgājējas mašīnas, kuras lieto ceļu virsmu savešanai kārtībā (atjaunošanai, aizstāšanai), izmantojot šīs mašīnas noņemto materiālu, kas sajaukts ar pildvielu un/vai saistvielu un atkārtoti tiek lietots kā ceļa pamatne.

Skrēpers - pašgājēja vai piekabināma kāpurķēžu vai riteņu mašīna, kurai starp asīm novietots kauss ar griezējšķautni, un kura, pārvietojoties uz priekšu, griež, paceļ, pārvieto, izber un izklāj materiālu. Piezīme: materiāla uzņemšanu, pārvietojoties uz priekšu, var sekmēt ar enerģiju apgādāts mehānisms (elevators), kas pievienots skrēpera kausam.

Asfalta frēze - ceļu frēzēšanas mašīnas – pašgājēja mašīna, kuru lieto noklāto ceļu virsmu materiālu frēzēšanai.

Asfalta ieklājējs - ceļu seguma ieklājējs – pašgājēja mašīna (ar gumijas riepu vai kāpurķēdēm aprīkotu gaitas iekārtu), kas speciāli konstruēta, lai saņemtu, transportētu, noklātu, profilētu un sablīvētu (sapresētu) ceļa segumu.

Komunālā pašgājēja traktortehnika - pašgājēja mašīna, kura ir konstruēta un attiecīgi aprīkota, lai veiktu ceļu tīrīšanu un uzkopšanu, un kura nav būvēta uz automobiļa bāzes (izņemot buldozerus un greiderus).

Celšanas traktortehnika - pašgājēja mašīna, kura ir konstruēta un attiecīgi aprīkota ar celšanas iekārtu, kura pārvietojas ar kravu vai bez tās neizmantojot speciālus fiksētos ceļus un kuras stabilitāti nodrošina tās smaguma spēks.

Specializētā traktortehnika - īpaši konstruētas pašgājējas mašīnas specifisku funkciju veikšanai.

Militārā traktortehnika - pašgājējas mašīnas, kuras konstruētas militāra rakstura funkciju veikšanai.

Cauruļu licējs - pašgājēja kāpurķēžu vai riteņu mašīna, kas galvenokārt paredzēta cauruļu pārvietošanai un likšanai, un kurai ir cauruļu likšanas iekārta ar šasijas rāmi, cēlējmehānismu, kas apgādāts ar cēlējierīces spoli vai vinču, sānos piemontētu vai rotējošai grozāmai platformai pievienotu vertikālu grozāmu izlici, un pretsvaru.

Cita specializētā traktortehnika - pašgājējas mašīnas, kuras savu konstruktīvo īpatnību vai specializēto funkciju dēļ neiekļaujas nevienā no šajā standartā minētajām grupām.

Piekabe - traktortehnikas vilkmes transportlīdzeklis cietu, pusšķidru, šķidru un birstošu materiālu pārvadāšanai ar vai bez pašizkraušanas iespējām. Par piekabi uzskata jebkuru velkamu ierīci, kas paredzēta kravu pārvadāšanai un konstruēta vilkšanai ar traktortehniku, ja minētās ierīces tehniski pieļaujamās kopējās masas attiecība pret pašmasu ir 3,0 vai lielāka un ja šī ierīce nav konstruēta, lai pārstrādātu materiālus.

Piekabināmā piekabe - piekabe, kura neslogo velkošo transportlīdzekli ar vertikālo slodzi.

Pusuzkarināmā piekabe - piekabe, kurai daļa vertikālās slodzes ir pārnesta uz velkošo transportlīdzekli.

Tehnoloģiskais agregāts – piekabe - Piekabe, kuras pamatfunkcija nav saistīta ar piedalīšanos ceļu satiksmē un kas pēc savas konstrukcijas ir paredzēta īslaicīgai pārvietošanai pa ceļiem. Jebkuru transportlīdzekli, ko paredzēts vilkt ar traktoru un kas aprīkots ar stacionāro iekārtu vai konstruēts materiālu pārstrādei, uzskata par piekabi-tehnoloģisko agregātu, ja minētā transportlīdzekļa tehniski pieļaujamā kopējās masas attiecība pret pašmasu ir mazāka par 3,0.

CSN un ekspluatācijas eksāmena pieņemšanas vietas:

 • Zemgales reģiona nodaļā (Dobeles, Bauskas un Jēkabpils birojs);
 • Latgales reģiona nodaļā (Daugavpils, Rēzeknes, Krāslavas un Preiļu birojs);
 • Vidzemes reģiona nodaļā (Valmieras, Balvu un Madonas birojs);
 • Kurzemes reģiona nodaļā (Liepājas, Talsu un Saldus birojs);
 • Rīgas reģiona nodaļā (Rīgas un Ogres birojs).

 

Savukārt Vadīšanas eksāmens tiek pieņemts visos VTUA birojos.

 

Eksāmenus pretendenti var kārtot katru darba dienu, bet to biežumu katrā VTUA birojā plāno individuāli - ne retāk kā reizi nedēļā.

 

Vadīšanas eksāmenam pretendentam ir jāpiesakās ne vēlāk kā divas darba dienas pirms plānotās eksaminācijas norises. Līdz ar to pēc pretendentu saraksta apstiprināšanas tas netiek papildināts vai mainīts.

 

Pirms jebkuras eksaminācijas nepieciešams uzrādīt:

 • personu apliecinošu dokumentu – pasi vai personas apliecību;
 • mācību reģistrācijas karti, ka persona pabeigusi teorētisko un praktisko apmācību atbilstoši normatīvajiem aktiem par traktortehnikas vadītāju sagatavošanas kārtību (ja A, D vai H kategorijas traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanai teorētiskās zināšanas un praktiskā pieredze iegūta pašmācībā, minētais apliecinājums nav jāuzrāda);
 • pirmās palīdzības mācību kursu beigšanas apliecību vai vidējās vai augstākās medicīniskās izglītības ieguvi apliecinošu dokumentu, vai izziņu par mācīšanos medicīnas izglītības iestādē, ja persona iepriekš nav ieguvusi tiesības vadīt mehāniskos transportlīdzekļus;
 • dokumentu, kurš apliecina Cenrādī noteiktās samaksas veikšanu, ja tāda nav veikta VTUA amatpersona piedāvā pretendentam veikt nepieciešamo samaksu uz vietas.

 

Vienlaikus informējam, ka samaksu par VTUA sniegtajiem pakalpojumiem var veikt tikai ar maksājuma norēķina karti vai pārskaitījuma veidā.

 

Pirms eksaminācijas, veicot pretendenta iesniegto dokumentu pārbaudi, VTUA amatpersona pārliecinās vai:

 • pretendentam ir derīga veselības pārbaude transportlīdzekļu vadītāju tiesību iegūša

Nodarbības

Rīga

Merķeļa iela 17/19

Rīga

Gogoļa iela 7 (E. Benjamiņas)

Rīga

Brīvības iela 162/2, 172 (ieeja no pagalma)

Rīga

Ķengarags, Maskavas iela 446

Jūrmala

Dubultu prospekts 11

Liepāja

Lielā iela 6

Bauska

Kalna iela 8

Daugavpils

Rīgas iela 65

Valka

Rīgas iela 17

Talsi

Gaismas iela 1

Aizkraukle

Bērzu iela 14

Rīga

Lubānas iela 117 (blakus t/c Sahara)

E-APMĀCĪBA

e-vide

Jelgava

e-vide

Rīga

Merķeļa 8

VALMIERA

Cēsu iela 4

Zvaniet mums