Jaunumi

APRĪĻA AKCIJA! BEZMAKSAS = TEORIJA + SKOLAS IESKAITE TEORIJĀ UN BRAUKŠANĀ A vai B KATEGORIJĀS

Aprīlī nav jāmaksā par autoskolas teoriju, skolas ieskaiti teorijā un braukšanā, jo tās ir bezmaksas A vai B kategorijās. Papildus jāmaksā tikai par CSDD reģistrāciju 32 eiro un braukšanu, kas maksā sākot ar 15 eiro stundā (Daugavpilī sākot no 10 eiro). Kā arī ja nepieciešams Pirmās palīdzības kursi 50 eiro, medkomisija 26 eiro un CSDD izdevumi.

Lasīt vairāk:

Jaunums -A un A2 kategorija arī Liepājā!

A kategorija Liepājā ir pieejāma arī Liepājā (2 motocikli A un A2 kategorijās). Tas ko jāmaksā autoskolā: 33,00 skolas tel + 32 brukšānas eksāmenu + 2 st. braukšana 22,5 EUR=45EUR, kopā 110EUR Instruktoram 18 st. x22,50=180 EUR Papildus izdevumi: PP, medkomisija un laukums. A kategorija apmācām arī Rīgā! T. 20369303

Lasīt vairāk:

ZIEMASSVĒKTU AKCIJA LĪDZ 31.12.2021.-MAKSĀ PAR VIENU - MĀCIES DIVATĀ!

Mācies uz jebkuru auto (ABCDE, 95kods, ADR) vai traktora (TR1,2,3,4) kategoriju vai pirmās palīdzības kursiem vai ūdenstransporta kursiem par puscenu. Maksā 1-mācās 2! Akcija līdz 31.12.2021. Samaksā par sevi un uzdāvini to pašu draugam!

Lasīt vairāk:

Autokrāvēja vadītājs, Elektrokrāvēja vadītājs, Autopacēlāja operators, Automanipulatora operators, Motorzāģa un krūmgriezēja operators, Autopacēlāja groza operators, Stropētājs

SIA MBR veic apmācību un izsniedz apliecības ar tulkojumu programmās: Autokrāvēja vadītājs, Elektrokrāvēja vadītājs, Autopacēlāja operators, Automanipulatora operators, Motorzāģa un krūmgriezēja operators, Autopacēlāja groza operators, Stropētājs. Programma 8 st.-1 dienas apmācības. Apliecība tiek izsniegta pēc neformāls izglītības programmas 8 stundu apjoma apgūšanas, tēmas: Attiecīga spēkrata uzbūve un apkope, darba tehnoloģija un darba aizsardzība. Apliecība tiek izsniegta ar tulkojumu angļu valodā. Apliecība izgatavota uz CR80 formāta plastika kartes ar divpusīgo apdruku. Mācību vietas: Šobrīd mācību programmu piedāvājam: Rīgā, Daugavpilī, Jelgava, Jūrmalā, Liepājā, Ventspilī. Ja vēlaties uzzināt vairāk par iespējām apgūt šo programmu citur, lūdzam sazināties ar tuvākās filiāles Mācību kursu vadītāju vai arī rakstīt uz attiecīgu e-pastu: Rīga, Merķeļa iela 17/19, 29996045, merkela17@fortuna.lv Rīga, Gogoļa iela 7, 28444226, gogola7@fortuna.lv Rīga, Merķeļa iela 8 (ieeja no pagalma), 25911009, info@fortuna.lv Rīga, Brīvības iela 162/2, 29998360, brivibasiela162@fortuna.lv Liepāja, Liela iela 6 (Pasta 1), 20369303, liepaja@fortuna.lv Ventspils, Lielais prosp. 26, 20369303, liepaja@fortuna.lv Jūrmala, Dubultu prosp. 11, 27088682, jurmala@fortuna.lv Daugavpils, Rīgas iela 65, 20042381, daugavpils@fortuna.lv Kursa cena 70,-EUR

Lasīt vairāk:

ADR kursu akcijas cenas! Grupa no 24.09.2021.!

Vispārēja informācija ADR apliecība ir dokuments, kas nepieciešama pārvadājot kravas, kas saskaņā ar Eiropas valstu nolīgumu par bīstamo kravu pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) tiek uzskatītas par bīstamām kravām. Bīstamo kravu pārvadāšanas kārtību Latvijā nosaka Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra noteikumi Nr.674 "Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi". ADR apliecības iegūšanas kārtību nosaka 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.514 "Bīstamu kravu pārvadāšanai paredzēto transportlīdzekļu vadītāju kvalifikācijas iegūšanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība". ADR apliecību izsniedz CSDD, tās derīguma termiņš ir 5 gadi. Apliecību izsniedz tajā pašā dienā, kad CSDD tiek nokārtoti noteiktie kvalifikācijas iegūšanas eksāmens. Apmācības kursi ADR apliecības iegūšanas nosacījumi: apliecībai par tiesībām pārvadāt bīstamās kravas (izņemot 1.(spragstvielas-karavīiriem/šaujamieroču veikāliem) un 7.klases-radioaktīvas kravas) iepakojumos vai beztaras pārvadājumos - pamatapmācības kurss (kursa ilgums 36 stundas); apliecībai par tiesībām pārvadāt bīstamās kravas autocisternās, transportlīdzekļos ar noņemamām cisternām, baterijtransportlīdzekļos - iepriekšminētais pamatapmācības kurss 36 stundu apjomā un papildapmācības kurss par cisternu pārvadājumiem (kursa ilgums – 16 mācību stundas); apliecībai par tiesībām pārvadāt 1.klases kravas (sprādzienbīstamas vielas) - iepriekšminētais pamatapmācības kurss 36 stundu apjomā un papildapmācības kurss par 1.klases kravu pārvadāšanu (kursa ilgums – 16 mācību stundas); apliecībai par tiesībām pārvadāt 7.klases kravas (radioaktīvas vielas) - iepriekšminētais pamatapmācības kurss 36 stundu apjomā un papildapmācības kurss par 7.klases kravu pārvadāšanu (kursa ilgums – 16 mācību stundas); Eksāmena pieņemšanas un vērtēšanas kārtība Kvalifikācijas iegūšanas eksāmenus ADR apliecības iegūšanai pieņem CSDD klientu apkalpošanas centros. Pirms eksāmena kārtošanas jāuzrāda pase, personas identifikācijas (ID) karte vai vadītāja apliecība un jāveic apmaksa par teorētisko eksāmenu. • Lai iegūtu apliecību par tiesībām pārvadāt bīstamās kravas (izņemot 1. un 7.klases kravas) iepakojumos vai beztaras pārvadājumos, pretendents atbild uz 25 jautājumiem par pamatapmācības kursu. • Lai iegūtu apliecību par tiesībām pārvadāt bīstamās kravas autocisternās, transportlīdzekļos ar noņemamām cisternām, baterijtransportlīdzekļos, pretendents atbild uz 25 jautājumiem par pamatapmācības kursu un uz 15 jautājumiem par papildapmācības kursu par cisternu pārvadājumiem. • Lai iegūtu apliecību par tiesībām pārvadāt 1.klases kravas (sprādzienbīstamas vielas), pretendents atbild uz 25 jautājumiem par pamatapmācības kursu un uz 15 jautājumiem par papildapmācības kursu par 1.klases kravu pārvadāšanu. • Lai iegūtu apliecību par tiesībām pārvadāt 7.klases kravas (radioaktīvas vielas), pretendents atbild uz 25 jautājumiem par pamatapmācības kursu un uz 15 jautājumiem par papildapmācības kursu par 7.klases kravu pārvadāšanu. Eksāmena atbilžu sniegšanai atvēlētais laiks par pamatapmācības kursu ir 45 minūtes, bet par papildapmācības kursu - 30 minūtes. Eksāmens ir nokārtots, ja pretendents jautājumos par pamatapmācības kursu ir pieļāvis ne vairāk par trim nepareizām atbildēm, bet jautājumos par papildapmācības kursu - ne vairāk par divām nepareizām atbildēm. Ja eksāmens nav nokārtots, vēlreiz eksāmenu var kārtot ne agrāk kā nākamajā dienā. Apliecības saņemšana ADR apliecību var iegūt jebkura persona, kura pastāvīgi dzīvo vai tai ir tiesības uzturēties Latvijā, kurai ir vismaz B kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības un kurai nav medicīnisku pretindikāciju transportlīdzekļu vadīšanai. Lai iegūtu ADR apliecību, jāpabeidz apmācības kurss (skatīt sadaļu "Apmācības kursi ") un jānokārto attiecīgs eksāmens. Pirms apliecības saņemšanas jāuzrāda mehānisko transportlīdzekļu vadītāja apliecība. Nepieciešamie dokumenti: personu apliecinošs dokuments – pase, personas identifikācijas (ID) karte, vadītāja apliecība, atpūtas kuģa vai mazizmēra kuģošanas līdzekļa vadītāja apliecība; veselības pārbaude (med. izziņa). Par tās derīgumu persona var pārliecināties e-CSDD vai klātienē CSDD. Veselības pārbaudi var veikt pie ģimenes ārsta vai ārstniecības iestādēs izveidotās ārstu komisijās. ADR apliecību var saņemt CSDD klientu apkalpošanas centros. Autovadītāju ADR pamatapmācība Lai iegūtu tiesības pārvadāt bīstamās kravas (izņemot 1. un 7. klases kravas) iepakojumos vai beztaras pārvadājumos un saņemtu attiecīgu apliecību, persona apgūst pamatapmācības kursu atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 514 2. pielikumam un nokārto atbilstošu eksāmenu. Pamatapmācības kursa ilgums - 36 mācību stundas. Pamatapmācības kursā tiek apskatītas šādas tēmas: • Bīstamu kravu pārvadāšanas vispārīgie noteikumi • Galvenie bīstamības veidi • Apkārtējās vides aizsardzība • Dažādiem bīstamības veidiem atbilstošie drošības pasākumi • Rīcība, ja noticis negadījums (piemēram, pirmā palīdzība, satiksmes drošība, individuālās aizsardzības līdzekļu lietošana) • Pazīšanas un bīstamības zīmes, marķējumi • Vadītāja rīcība bīstamu kravu pārvadāšanas laikā • Transportlīdzekļa aprīkojums, tā nozīme un lietošana • Jauktās iekraušanas aizliegumi • Bīstamu kravu iekraušana un izkraušana • Atbildība pārvadājot bīstamas kravas • Multimodālie pārvadājumi Cisternu autovadītāju apmācība Lai iegūtu tiesības pārvadāt bīstamās kravas autocisternās, transportlīdzekļos ar noņemamām cisternām, baterijtransportlīdzekļos, kuru kopējais tilpums pārsniedz 1000 litru, cisternkonteineros, portatīvajās cisternās, kā arī daudzelementu gāzes konteineros, kuru individuālais tilpums pārsniedz 3000 litru, un saņemtu attiecīgu apliecību, persona apgūst pamatapmācības kursu un papildapmācības kursu par cisternu pārvadājumiem atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 514 2. pielikumam un nokārto atbilstošus eksāmenus. Papildapmācības kursa ilgums - 16 mācību stundas. Kursa ilgums ir 7 darba dienas (1 nedēļa pamatapmācība un 2 dienas papildapm.) 9:00 - 17:00 Papildapmācības kursā par cisternu pārvadājumiem tiek apskatītas šādas tēmas: • Transportlīdzekļu ar cisternām vadīšanas īpatnības • Konstrukcijas prasības transportlīdzekļiem ar cisternām • Dažādas cisternu piepildīšanas un iztukšošanas sistēmas • Lietošanas prasības transportlīdzekļiem ar cisternām (piemēram, cisternu sertifikācija, cisternu apzīmēšana) Maksājumi: Autoskola pakalpojumi EUR EUR* ADR pamatkurs (izņemot 1. un 7.klases) 36 stundas -6 dienas 220,- 155,- Papildkurs par cisternu pārvadājumiem vai 1. vai 7. klases kravu pārvadāšanu 16st 90,- 55,- * Ja eksāmena dienā iepriekšējā apliecība ir derīga, tad atjaunojot kvalifikāciju kursa maksa Apmācības grupu autoskolā FORTŪNĀ var sākt no 3 cilvēkiem katrā grupā! CSDD pakalpojumi EUR Teorētiskais eksāmens 12,63 Apliecības izsniegšana, maiņa vai izsniegšana nozagtās vietā 9,28

Lasīt vairāk:
Zvaniet mums