Apmācība jau notiek online grupās, autoskolā, traktoru kursos un pirmā palīdzībā!

Jau notiek teorijas apmācības tiešsaistes režīmā un braukšanas apmācība lietojot individuālus aizsardzības līdzekļus. Piesākies kursiem un apmāksa tos online par ļoti zemo cenu! 
Tuvākas ONLINE grupas:

Sākums

Ilgums

Laiks

Dienas

Valoda

Kategorija

20.05.

4 nodarbības

13:20-17:25

II,IV

LV/RU

BE

20.05.

1 nodarbība

17:00-21:00

III

LV,RU

Ūdens tr.

19.05.

14 nodarbības

18:00-22:00

I,II,IIII,V,V

LV/RU

TR2,3,4

19.05.

6 nodarbības

13:20-17:25

II,IV

LV/RU

D

19.05.

3 dienas

9:00-21:05

II, IV

LV,RU

A

19.05.

11 nodarbības

9:00-13:05

I,III,V

LV

B

27.05.

10 nodarbības

18:00-22:05

I,III,V

LV,RU

C

19.05.

5 nodarbības

9:00-13:05

II,IV

LV/RU

CE

25.05.

11 nodarbības

9:00-13:05

I,III,V

RU

B

25.05.

11 nodarbības

17:00-21:05

I,III/II,IV

RU

B

19.05.

14 nodarbības

17:30-21:35

II,IV

LV/RU

TR2,3,4

21.05.

2 nodarbības

16:00-21:45.

online

LV,RU

PP

28.05.

2 nodarbības

16:00-21:45.

online

LV,RU

PP

25.05.

5 nodarbības

8:00-13:45

I-V

LV/RU

95

02.06.

2 nodarbības

16:00-21:45

I-V

LV/RU

PP

 Citi jaunumi:
CSDD informē, ka,  lai rūpētos par klientu un darbinieku drošību saistībā ar COVID-19 vīrusa izplatību, CSDD ir uzsākusi B kategorijas automobiļu salonu aprīkošanu ar atdalošu caurspīdīgu starpsienu, kā rezultātā eksaminācijas inspektoram nepieciešamības gadījumā nebūs iespējams pārtvert stūres ratu, ja radīsies bīstamas situācijas.Ņemot vērā iepriekšminēto, lūgums gan autoskolām, gan braukšanas apmācības instruktoriem būt atbildīgiem un dot atļauju kārtot braukšanas eksāmenus CSDD tikai pretendentiem, kuri ir pietiekami labi sagatavoti, lai patstāvīgi un droši vadītu automobili, neradot ceļu satiksmei bīstamas situācijas. Papildus tam, lūgums ņemt vērā arī to, ka šajā situācijā eksaminācijas inspektori, kā līdz šim, negaidīs pēdējo brīdi, lai fiziski iejauktos automobiļa vadībā un novērstu bīstamas situācijas, jo ar stūres rata palīdzību to izdarīt vairs nevarēs. Ja inspektors konstatēs reālu bīstamību un jau savlaicīgi būs spiests pretendentam mutiski uz to norādīt, arī šādās situācijās tiks uzskatīts, ka inspektors bija spiests iejaukties automobiļa vadībā un  tas tiks atbilstoši vērtēts. Atrunas par to, ka pretendents pats būtu pēdējā brīdī atbilstoši rīkojies, vērā ņemtas netiks. Kārtojot eksāmenu ar šādi aprīkotiem automobiļiem, lai inspektoriem nebūtu nepieciešams iejaukties automobiļa vadībā, ļoti svarīga ir:-  atbilstošas trajektorijas izvēle gan pie manevru veikšanas, gan braucot taisnā virzienā;
- veicot pārkārtošanās manevrus, savlaicīga pārliecināšanās par drošību;
- bez vajadzības neveikt straujus un negaidītus manevrus, kuriem nav gatavs inspektors un citi ceļu satiksmes dalībnieki;
- droša braukšanas intervāla ievērošana.
Līdzšinējā pieredze rāda, ka vadīšanas eksāmeniem regulāri piesakās nepietiekami sagatavoti pretendenti, kuru apmācības pabeigšanu ir apstiprinājusi autoskola un braukšanas apmācības instruktors, kā rezultātā eksaminācijas inspektori vidēji reizi dienā ir spiesti koriģēt braukšanas virzienu, pārtverot stūres ratu. Pie tam, nereti pretendenta rīcība ir pēkšņa un savlaicīgi to nav iespējams paredzēt.C, CE, C95, D,  AM; A1; A2; A kategorijas eksāmeni tiek pieņemti sporta bāzē “Biķernieki” S. Eizenšteina 16, Rīga, LV-1079. Apmaksu par eksāmenu lūgums veikt laicīgi pirms eksāmena CSDD e-pakalpojumos (uz vietas samaksāt nav iespējams). Personīgo autotransportu var atstāt bezmaksas stāvvietā S.Eizenšteina ielas garumā, vai BKSB teritorijā, veicot apmaksu Mobilly, zona BM.
Vairāk informācijas: Rīga-auto 29800114, 27088682; Rīga-traktori 29998360; Jūrmala 27088682; Daugavpils 20042381; Liepāja 20369303; Jebkurā citā Latvijas pilsetā 29230037.
Cena 39,EUR jebkurā kategorijā šomēnēs, kas jāapmaksā online

Spiediet šeit
Мы хотели бы сообщить вам, что 3 недели идут теоретические занятия в режиме онлайн. Администраторы филиалов свяжутся с вами, оставте свою заяавку или сразу оплатите онлаине любые курсы.
Предстоящие ONLINE группы:

 

Sākums

Ilgums

Laiks

Dienas

Valoda

Kategorija

20.05.

4 nodarbības

13:20-17:25

II,IV

LV/RU

BE

20.05.

1 nodarbība

17:00-21:00

III

LV,RU

Ūdens tr.

19.05.

14 nodarbības

18:00-22:00

I,II,IIII,V,V

LV/RU

TR2,3,4

19.05.

6 nodarbības

13:20-17:25

II,IV

LV/RU

D

19.05.

3 dienas

9:00-21:05

II, IV

LV,RU

A

19.05.

11 nodarbības

9:00-13:05

I,III,V

LV

B

27.05.

10 nodarbības

18:00-22:05

I,III,V

LV,RU

C

19.05.

5 nodarbības

9:00-13:05

II,IV

LV/RU

CE

25.05.

11 nodarbības

9:00-13:05

I,III,V

RU

B

25.05.

11 nodarbības

17:00-21:05

I,III/II,IV

RU

B

19.05.

14 nodarbības

17:30-21:35

II,IV

LV/RU

TR2,3,4

21.05.

2 nodarbības

16:00-21:45.

online

LV,RU

PP

28.05.

2 nodarbības

16:00-21:45.

online

LV,RU

PP

25.05.

5 nodarbības

8:00-13:45

I-V

LV/RU

95

02.06.

2 nodarbības

16:00-21:45

I-V

LV/RU

PP

CSDD сообщает, что для обеспечения безопасности клиентов и сотрудников в связи с распространением вируса COVID-19 CSDD начал оснащать автомобильные салоны категории B разделительной прозрачной перегородкой, которая не позволит эксперту перехватить рулевое колесо в опасных ситуациях.
 

Ввиду вышеизложенного предлагается, чтобы как автошколы, так и инструкторы по вождению несли ответственность и имели право сдавать экзамены по вождению в Дирекции безопасности дорожного движения только тем заявителям, которые достаточно хорошо подготовлены для самостоятельного и безопасного вождения, не создавая опасных ситуаций для дорожного движения.
 

Кроме того, обратите внимание, что в этой ситуации экзаменаторы, как и прежде, не будут ждать до последней минуты, чтобы физически вмешиваться в управление автомобилем и избегать опасных ситуаций, поскольку рулевое колесо больше не сможет это делать. Если инспектор обнаружит реальную опасность и будет вынужден сообщить об этом заявителю в устной форме вовремя, даже в таких ситуациях будет считаться, что инспектор был вынужден вмешиваться в управление автомобилем, и он будет оцениваться соответствующим образом. Оговорки о том, что участник торгов действовал соответствующим образом в последнюю минуту, не будут приняты во внимание.

 

При сдаче экзамена с автомобилями, оборудованными таким образом, чтобы инспекторам не приходилось мешать вождению автомобиля, очень важно:
- выбор подходящей траектории как при маневрировании, так и при движении по прямой линии;
- своевременное обеспечение безопасности при переоборудовании;
- избегать излишне быстрых и неожиданных маневров, к которым инспектор и другие участники дорожного движения не готовы;
- соблюдая безопасную дистанцию ​​вождения.
Накопленный на сегодняшний день опыт показывает, что недостаточно подготовленные кандидаты регулярно подают заявки на экзамены по вождению, завершение которых было одобрено автошколой и инструктором по вождению, в результате чего экзаменаторы вынуждены регулировать свое направление вождения, перехватывая рулевое колесо в среднем один раз в день. Кроме того, действия заявителя часто бывают внезапными и непредсказуемыми во времени.
Дополнительная информация: Рига-авто 29800114, 27088682; Рига-тракторы 29998360; Юрмала 27088682; Даугавпилс, 20042381; Лиепая 20369303; В любом другом городе Латвии 29230037. C, CE, C95, D,  AM; A1; A2; экзамены категории А сдаются на спортивной базе «Biķernieki» S. Eizenšteina 16, Rīga, LV-1079. Оплата экзаменов только в электронных услугах CSDD (оплата невозможна на месте). Личные транспортные средства можно оставить на бесплатной парковке вдоль улицы С. Эйзенштейна или на территории БКСБ, совершив платеж в Mobilly, зона BM.Нажмите здесь 

Цена 39, EUR в любой категории в maе, оплачивается онлайн.