ES fondi

Piedāvājums
01.01.2017.-31.12.2022.

NVA kuponi

SIA 0 1 A FORTŪNA, MBR sadarbībā ar Nodarbinātības
valsts aģentūru veic bezdarbnieku, darba
meklētāju un strādājošo apmācību.
Sīkāk www.nva.gov.lv

PAPILDUS BONUSS tikai pie mums!
TRANSPORTA KOMPENSĀCIJA LĪDZ 36,-EUR,
aizpildot kuponu ārpus filiāles pie mūsu aģenta

Pieaugušo izglītība 4.karta - piedāvājums tikai 27.05.-28.06.2019.

TIKAI PAR 164,70 EUR profesionālās tālākizglītības programma 960 mācības stundās

  • Autotransports , Autodiagnostiķis 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis
  • Autotransports , Automehāniķis 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Sadarbība ar VIAA

Mācību centrs piedāvā apmācību sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA):

1.Šīs programmas mācību periods 2019. - 2020.gads

2. Kurš var pieteikties apmācībai?
- strādājoša, pašnodarbināta, strādājoša, atvaļinājumā bērna kopšanai.
- Pieteikuma aizpildīšanas laikā jābūt 25 gadu vecumam.

- ar vidējo izglītību

3. Kā es varu reģistrēties? tikai 27.05.-28.06.2019.

Tiešsaistē macibaspieaugusajiem.lv izmantojot e-pakalpojumu vai personīgi

Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Rīgā, Z.A.Meierovica bulvārī 1-16, 5. stāvā

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”MBR piedalās projektā

 

Projekta īstenotājs

 

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:

 

   

Projekta mērķis

 

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

 

 

Projekta īstenošanas laiks

 

2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris

 

Projekta finansējuma avots

 

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

Nodarbinātajiem projektā pieejamie izglītošanās veidi

 

  • profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve

 

Izglītības iestādes aktivitātes projektā

 

 

 

Projekta mērķa  grupa

Strādājošie un pašnodarbinātie:

  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
  •  vispārējo vidējo izglītību)
  • jaunie vecāki, kas atrodas darba attiecībās un bērna kopšanas atvaļinājumā

 Priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

 

Mācību izmaksas

 

  • mācību izmaksas 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darbinieka darba devējs
  • nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas

 

Pieejamais atbalsts

 

 

 

Kontaktinformācija izglītības iestādē

 

  • Merķeļa iela 17/19, Rīga, 29996045, merkela17@fortuna.lv

Sīkāka informācija

 

www.macibaspieaugusajiem.lv

 

Projekta īstenošanas pamats

 

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”